MÜÜGITINGIMUSED
Väljamaa tee 2 ja Väljamaa tee 4 majad on valmis ja omavad kasutusluba.
Kodu ostul sõlmitakse uue omanikuga asjaõigusleping.

Uute kinnistute infrastruktuur (vesi, kanal, sõidu- ja kergliiklustee) valmib 1. mai 2023.
Kinnistu ostul sõlmitakse uue omanikuga 20% võlaõigusleping ja 80% tasutakse kinnistu valmides.