MÜÜGITINGIMUSED
Kliendiga sõlmitakse võlaõigusleping, millega tasutakse 20% hinnast. Ülejäänud 80% makstakse hoone valmides.
Hoone antakse kliendile üle ja ehitajale jäetakse aega 4 kuud kasutusloa taotlemiseks.