MÜÜGITINGIMUSED
Kliendiga sõlmitakse võlaõigusleping, millega makstakse sisse 20%. Ülejäänud 80% makstakse hoone valmides.
Ehitajale jäetakse aega 6 kuud kasutusloa taotlemiseks.