MÜÜGITINGIMUSED
Kliendiga sõlmitakse võlaõigusleping, millega tasutakse 20% maja hinnast. 20% on omafinantseering, mida pangad nõuavad. Ülejäänud 80%
maksab pank hoone valmides. Hoone antakse kliendile üle ja ehitajale jäetakse aega 4 kuud kasutusloa saamiseks.