MÜÜGITINGIMUSED
Kodude ostul sõlmitakse kliendiga võlaõigusleping, millega tasutakse 10% maja hinnast. 10% on omafinantseering, mida pangad nõuavad laenu taotlemisel. Ülejäänud 90% maksab pank hoone valmides. Hoone antakse kliendile üle ja ehitajale jäetakse aega 4 kuud kasutusloa saamiseks.

Kruntide ostul sõlmitakse kohe asjaõigusleping ning tasutakse 100% ostuhinnast. Klient võib koheselt hakata kodu ehitamiseks
ehitusluba taotlema.