MÜÜGITINGIMUSED
Kliendiga sõlmitakse võlaõigusleping, millega tasutakse 20% maja hinnast. See osa on omafinantseering, mida pangad nõuavad. Ülejäänud 80%
makstakse hoone valmides. Hoone antakse kliendile üle ja ehitajale jäetakse aega 4 kuud kasutusloa taotlemiseks.