Kruntide infrastruktuur on valmis. 
Kinnistu piirile on väljaehitatud vee, kanali ja elektri liitumispunktid.
Tasutud on liitumistasud

Väljamaa tee 1
139 000.-
Väljamaa tee 3
139 000.-